EK odobrila hrvatski program za korištenje 366 milijuna eura iz Fonda za europsku pomoć najugroženijima

EK odobrila hrvatski program za korištenje 366 milijuna eura iz Fonda za europsku pomoć najugroženijima

 

19.12.2014 LAG