Izmjena trećeg LAG Natječaja za Tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav, dana 4. lipnja 2019. na 32. Sjednici Upravnog odbora, donio je Odluku o izmjeni trećeg LAG natječaja za Tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan Tipu Operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

LAG Natječaj se mijenja u slijedećem dijelu:

  • na 7. stranici, 1. Opće odredbe, 1.3., Iznos i intenzitet potpore, dio iz teksta:

 

Napomena:

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 50.000 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti, neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne. Projekt čija ukupna vrijednost prelazi navedeni iznos nije prihvatljiv, odnosno nositelj takvog projekta bit će isključen iz postupka odabira projekata u skladu s poglavljem 2.3, točkom 11. ovog Natječaja.

 

mijenja se i glasi:

Napomena:

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti, neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne. Projekt čija ukupna vrijednost prelazi navedeni iznos nije prihvatljiv, odnosno nositelj takvog projekta bit će isključen iz postupka odabira projekata u skladu s poglavljem 2.3, točkom 11. ovog Natječaja.

 

  • na 24. stranici, 4. Administrativne informacije, 4.1. Podnošenje prijave projekata, dio iz teksta:

 

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 10. lipnja 2019. godine, a najkasnije do 15. srpnja 2019. godine na adresu:

LAG Vuka – Dunav

Braće Radića 10

31216 Antunovac

mijenja se i glasi:

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 10. lipnja 2019. godine, a najkasnije do 15. srpnja 2019. godine na adresu:

LAG Vuka – Dunav

Gospodarska zona Antunovac 23

31216 Antunovac

 

  • na 30. stranici, 5. Postupak odabira projekta, 5.5. Prigovori na odluke LAG-a, dio iz teksta:

 

Nositelj projekta podnosi prigovor tijelu nadležnom za prigovore u jednom pisanom primjerku preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu LAG Vuka-Dunav, Braće Radića 10, 31216 Antunovac.

mijenja se i glasi:

Nositelj projekta podnosi prigovor tijelu nadležnom za prigovore u jednom pisanom primjerku preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu LAG Vuka-Dunav, Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac.

 

Na Natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska manja od 6.000,00 EUR ukoliko ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća te manja od 8.000,00 EUR za ulaganja u ostalim sektorima) i proizvođačke grupe/organizacije.

 

Rok za podnošenje prijava projekta na Natječaj započinje 10. lipnja 2019. i traje do 15. srpnja 2019. godine.

 

Sve informacije o načinu prijave mogu se pronaći na web-stranici LAG-a Vuka-Dunav (www.lagvuka-dunav.hr), gdje je objavljen tekst LAG Natječaja, te ostala prateća dokumentacija.

 

Natječaja za Tip operacije 1.2.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Prilozi:

Prilagođeni_Prilog I. - Natječajna dokumentacija

Prilagođeni_Prilog II. - Lista prihvatljivih troškova

Prilagođeni_Prilog III. - Popis proizvoda

Prilagođeni_Prilog IV. - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilagođeni_Prilog V. - Uputa za prikupljanje ponuda

Prilagođeni_Prilog VI. - Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilagođeni_Prilog VII. - Uputa MZOIE

Prilog VIlI. Pojašnjenje Kriterija odabira

Obrasci:

Prilagođeni_Obrazac A. Prijavni obrazac

Prilagođeni_Obrazac B. Plan nabave

Prilagođeni_Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Prilagođeni_Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

 

06.06.2019 LAG