Donesen Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice

Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice objavljen je u Narodnim novinama broj 62/19, a njime se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Pravilnikom su propisane obveze sklapanja pisanog ugovora između proizvođača i prvog kupca pšenice te kvalitativni parametri i njihova laboratorijska kontrola, kao sastavni elementi ugovornih odnosa pri otkupu pšenice. Uvjeti po kojima se otkupljuje pšenica predmet su dogovora koji je zaključen pisanim ugovorom između proizvođača i prvog kupca pšenice.

Pisani ugovor ili pisana ponuda o isporuci pšenice mora sadržavati sve elemente bitne za poslovni odnos između proizvođača i prvog kupca, a osobito elemente koji se odnose na:

-  minimalne zahtjeve kvalitete za isporuku

-  za svaki kvalitativni parametar polaznu ili standardnu vrijednost i utjecaj njegove

   promjene na izračun cijene

te posebno sljedeće kvalitativne parametre:

-  hektolitarsku masu izraženu u kg/hl

-  udio proteina izražen u % na suhu tvar

-  vlagu izraženu u %

-  primjese izražene u %.

 

Prvi kupac pšenice jasno mora navesti u ugovoru koju kvalitetu prihvaća za otkup te na koji način se parametri kvalitete odražavaju na cijenu odnosno na koji način se na temelju pojedinog parametra kvalitete izračunava cijena. Prema tome, potrebno je u ugovoru navesti cijenu ili način izračuna cijene za standardnu kvalitetu pšenice te kako se provodi korekcija cijene s obzirom na odstupanje kvalitativnih parametara u odnosu na standardnu kvalitetu. Na takav način se osigurava transparentnost sustava otkupa kako za proizvođače tako i za kupce.

 

Više informacija možete pronaći na: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/donesen-pravilnik-o-ugovornim-odnosima-pri-otkupu-psenice/1511 .

28.06.2019 LAG