LEADER WEBINAR O MOTIVIRANJU DIONIKA NA VEĆI ANGAŽMAN U RAZVOJU LOKALNIH SREDINA

Početkom lipnja održat će se online edukacija - webinar Thematic Lab o ulozi LEADER-a i LEADER LAG-ova angažmanu dionika u razvoju lokalnih sredina. Cilj je motivirati dionike na trajni angažman u razvoju kratkoročnih i dugoročnih planova razvoja lokalnih sredina. Sudionici webinara će raspravljati o alternativnim i inovativnim načinima suradnje s lokalnim dionicima i razmjenjivati svoja iskustva na tom polju.

Više informacija potražite na: https://www.mrr.hr/clld/leader/

22.05.2020 LAG