Novi Zakon o udrugama

Novi Zakon o udrugama donesen  je 6. lipnja 2014. i stupio je snagu 1. listopada 2014. godine. Uz novi Zakon predviđa se i novi Registar udruga, koji će uz statut udruga i ostale podatke o radu udruga, omogućavati pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga s propisanom dokumentacijom. Očekuje se da će veća javnost i transparentnost podataka omogućiti samim članovima kvalitetniji nadzor nad radom udruga, a radi mogućnosti zaštite svojih prava i pravnih interesa.

Usvajanjem Zakona o udrugama ispunjene su  obveze iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012.-2016.

Sve postojeće Udruge su dužne uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu, odnosno do 1. listopada 2015. i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu.

U roku od 60 dana nakon stupanja Zakona na snagu, ministar uprave donijet će Pravilnik kojim će se regulirati sadržaj Registra udruga, a u roku od 90 dana od stupanja na snagu (do 1. siječnja 2015.), Vlada Republike Hrvatske prihvatit će, na prijedlog Ureda za udruge, Uredbu kojom će urediti kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Novi Zakon o Udrugama

 

06.10.2014 LAG