32. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka-Dunav (29. svibnja 2015.), 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka-Dunav (27. studenog 2015. godine), te 3. izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka-Dunav (12. lipnja 2017. godine), sazivam

 

32. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 4. lipanj 2019. godine s početkom u 14.00 sati

 u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Upravnog odbora,
  2. Donošenje odluke  usvajanju novog Statuta Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav,
  3. Donošenje odluke o usvajanju izmjene 3. LAG Natječaja,
  4. Odluka o izmjeni članova Upravnog odbora,
  5. Donošenje prijedloga odluke o promjeni adrese sjedišta ureda LAG-a Vuka-Dunav,
  6. Donošenje odluke o istupanju članova iz LAG-a Vuka-Dunav,
  7. Donošenje odluke o primanju u članstvo LAG-a Vuka-Dunav,
  8. Razno.

 

 

 

 

URBROJ: UO/19-40

U Antunovcu, 30. svibanj 2019. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

32. Sjednica Upravnog Odbora.zip

31.05.2019 LAG