Objavljena konačna verzija Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje 2016.-2020.

Objavljena konačna verzija Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje 2016.-2020.

20.05.2016
LAG

Strategija pametne specijalizacije je obvezujući preduvjet za povlačenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Tematski cilj 1 jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija te se njezinim usvajanjem za RH otključavaju alocirana sredstva u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. u iznosu od 664 milijuna eura, koja će biti usmjerena na poticanje znanstvene izvrsnosti i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije. pročitaj više

Prijavljena 2 projekta na Interreg Europe

Prijavljena 2 projekta na Interreg Europe

17.05.2016
LAG

Dana 13. svibnja 2016. godine, točno u podne, zatvoren je drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu Interreg Europe programa. Prijavljeno je ukupno 211 projektnih prijedloga među kojima su 2 projektna prijedloga Općine Antunovac, iz područja 2. Razvoj konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te područja 4. Okoliš i učinkovitost resursa. Projektne prijedloge pripremila je Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. pročitaj više

Objavljen je pravilnik o provedbi mjere M08

Objavljen je pravilnik o provedbi mjere M08

17.05.2016
LAG

Ministarstvo poljoprivrede u Narodnim novinama 30/15 objavilo je Pravilnik o provedbi mjere M08 »Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma «, podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava « iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. pročitaj više

Održana  Skupština LAG-a Vuka – Dunav

Održana Skupština LAG-a Vuka – Dunav

17.05.2016
LAG

Dana 13. svibnja održana je 7. redovna skupština LAG-a Vuka – Dunav. Na Skupštini LAG-a usvojena je Lokalna razvojna strategija za područje LAG-a 2014-2020, koja je preduvjet za prijavu na natječaj za Podmjeru 19.2 Programa ruralnog razvoja u okviru provedbe LEADER pristupa. pročitaj više

Pojašnjenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za korisnike u Mjeri 7

Pojašnjenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za korisnike u Mjeri 7

12.05.2016
LAG

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je dostavilo pojašnjenje vezano za primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine”, broj 61/14), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine”, broj 80/13) u odnosu na projekte koji se provode u okviru Mjere 7. pročitaj više

Objavljen Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Objavljen Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

05.05.2016
LAG

Ministarstvo gospodarstva objavilo je trajni poziv koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 1. „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ Specifičnog cilja 1.b.1. „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ Operacije 1.b.1.1. „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. pročitaj više


Natječaji

ERASMUS+ Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike – Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih (2016/C 99/05)
25.04.2016

Europska komisija objavila je poziv na dostavu prijedloga u okviru programa Erasmus+ i ključne aktivnosti 3: Podrška reformi politike, pod nazivom Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. pogledaj natječaj


Otvoren Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata iz mjere 16 „Suradnja“
25.04.2016

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata iz mjere 16 „Suradnja“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). pogledaj natječaj


Natječaji Hrvatskog olimpijskog odbora za sport na lokalnoj razini- Program „Aktivna zajednica“
14.04.2016

Ured za programe lokalnog sporta provodi programske aktivnosti vezane uz stvaranje uvjeta za razvoj sporta, prvenstveno sporta djece i mladih, te skrb o sportu na lokalnoj razini. Program „Aktivne zajednice“ novčana je potpora HOO-a za ulaganje u osnovne materijalne uvjete rada sa sportašima. Maksimalan iznos pojedinačne potpore je 70.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga je 30.4.2016. godine. pogledaj natječaj


Rad ove lokalne akcijske grupe (LAG) sufinanciran je sredstvima IPARD programa