65. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (14. prosinca 2022. godine), sazivam

 

65. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 

dana 06. rujna 2023. godine s početkom u 10:00 sati,

u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 64. sjednice upravnog odbora,
 2. Donošenje Odluke o istupanju članova iz LAG-a Vuka-Dunav,
 3. Prijedlog Odluke o donošenju novog Statuta LAG-a Vuka-Dunav,
 4. Prijedlog Odluke o redovnim članovima LAG-a Vuka-Dunav,
 5. Prijedlog Odluke o pridruženim članovima LAG-a Vuka-Dunav,
 6. Prijedlog Odluke o članovima Predstavničke Skupštine LAG-a Vuka-Dunav,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni članova Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav,
 8. Prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanih članova Upravnog odbora i njihovih predstavnika,
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju obuhvata LAG područja,
 10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju dodatnih sredstava iz Tipa operacije 19.1.1.,
 11. Razno.

 

 

URBROJ: UO/23-61

U Antunovcu, 31. kolovoza 2023. godine

Predsjednik LAG-a Vuka – Dunav
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

65. Sjednica Upravnog Odbora.7z

08.01.2024 LAG