Djelatnici

Djelatnici LAG-a Vuka – Dunav:

Matija Horvat

Mirna Tokić

Tea Kujundžić

Ivana Mišković