46. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama
(„Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam


46. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 22. travnja 2021. godine s početkom u 09.00 sati

 u  Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice Upravnog odbora,
  2. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Financijskog izvješća o radu za 2020. godinu,
  3. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu za 2020. godinu,
  4. Donošenje prijedloga Odluke o istupanju iz članstva LAG-a Vuka-Dunav,
  5. Donošenje prijedloga Odluke o primanju novih članova u LAG Vuka-Dunav,
  6. Donošenje Odluke o prihvaćanju sredstava iz prijelaznog razdoblja,
  7. Informiranje o projektu suradnje „Naše domaće“,
  8. Razno.

 

 

URBROJ: UO/21-1

U Antunovcu, 15. travanj 2021. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

46. Sjednica Upravnog Odbora.zip

27.04.2022 LAG