30. Sjednica LAG-a

            Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka-Dunav (29. svibnja 2015.), 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka-Dunav (27. studenog 2015. godine), te 3. izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka-Dunav (12. lipnja 2017. godine), sazivam

 

30. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 24. travnja 2019,. godine s početkom u 10.30 sati

 u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Upravnog odbora,
  2. Odluka o poništenju Izjava korisnika kojima se LAG-u pored podnošenja Zahtjeva za potporu dozvoljava podnošenje i ostalih zahtjeva u ime nositelja za projekt koji je odabran na LAG natječaju,
  3. Odluka o usvajanju obrasca Specijalne punomoći,
  4. Razno

 

URBROJ: UO/19-10

U Antunovcu, 23. travnja 2019. godine

 

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

 

30. Sjednica Upravnog Odbora.zip

24.03.2019 LAG