23. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), te 3. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka- Dunav (12. lipnja 2017. godine), sazivam

 

23. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 

dana 29. lipnja 2018. godine s početkom u 11.00 sati

u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 

za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice upravnog odbora,
 2. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2017. godinu,
 3. Odluka o usvajanju izvješća o radu za 2017. godinu,
 4. Odluka o izmjeni predstavnika NK „Vitez 92“ Antunovac u Upravnom odboru LAG-a Vuka-Dunav,
 5. Odluka o produžetku LAG Natječaja za Tip Operacije 1.3.3.,
 1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava projekata,
 2. Odluka o izmjeni članova Ocjenjivačkog odbora,
 3. Odluka o izmjeni zamjenskih članova Ocjenjivačkog odbora LAG-a,
 4. Odluka o iznosu naknade za članove Ocjenjivačkog odbora,
 5. Odluka o odobrenju internih procedura LAG-a, kontrolne liste i popratne dokumentacije za Tip operacije 1.3.3. „Potpora malih poljoprivrednih gospodarstava“
 6. Odluka o osnivanju tijela nadležnog za prigovore,
 7. Informiranje o raspisanom LAG Natječaju za Tip Operacije 1.3.3.,
 8. Razno.

URBROJ: UO/18-20

U Antunovcu, 21. lipnja 2018. godine

Predsjednik LAG-a Vuka–Dunav

                       Davor Tubanjski

23. Sjednica Upravnog Odbora.zip

29.06.2018 LAG