18. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), te 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), sazivam

18. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 
dana 30. ožujka 2017.​ godine s početkom u 13.00 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 
za koju predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D 


1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
2.    DAVANJE SUGLASNOSTI NA DODATAK UGOVORA O RADU ZAPOSLENICE NA NEODREĐENO VRIJEME,
3.    DAVANJE SUGLASNOSTI NA UGOVOR O ZAPOŠLJAVANJU NA ODREĐENO VRIJEME, 
4.    DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O NAKNADI TROŠKOVA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA NA POSAO I S POSLA,
5.    ODLUKA O IZNOSIMA BRUTO PLAĆA PO RADNIM MJESTIMA NA TEMELJU PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI  RADNIH MJESTA I ZAPOŠLJAVANJU,
6.    PRIMANJE NOVIH ČLANOVA U LAG VUKA-DUNAV,
7.    IZVJEŠTAJ O 1. ZAHTJEVU ZA ISPLATU SREDSTAVA U PROVEDBI PODMJERE 19.4.,
8.    RAZNO.


URBROJ: UO/17-1
U Antunovcu, 25. ožujka 2017. godine


Predsjednica LAG-a Vuka – Dunav
                Nataša Tramišak, mag.iur.

18. sjednica upravnog odbora.rar

 

06.04.2017 LAG