10. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav (28. ožujka 2014. godine) sazivam

10. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 
dana 17. veljače 2015. godine s početkom u 13.00 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 
za koju predlažem slijedeći

 


DNEVNI RED

 


1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
2. ODLUKA O PRIMANJU NOVIH ČLANOVA LAG-A,
3. IZVJEŠTAJ O RADU LAG-A U 2014. GODINI,
4. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI EDUKACIJA „PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA“ I „UPRAVLJANJE PESTICIDIMA“,
5. ODLUKA O IZNOSU ČLANARINE ZA 2015. GODINU,
6. ODLUKA O PROCEDURI STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA,
7. ODLUKA O PROCEDURI ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA,
8. ODLUKA O PRIJAVI LAG-A VUKA – DUNAV NA NATJEČAJ NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA, U SKLOPU PROGRAMA EUROPA PLUS ZA PREDFINANCIRANJE,
9. PITANJA I PRIJEDLOZI.

 


URBROJ: UO/15-1
U Antunovcu, 17. veljače 2015. godine

 


Predsjednica LAG-a Vuka – Dunav
Nataša Tramišak, mag. iur.

Preuzmi: 10.Sjednica upravnog odbora.rar

08.05.2015 LAG