20. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), 2. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka – Dunav (27. studenog 2015. godine), te 3. Izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka- Dunav (12. lipnja 2017. godine), sazivam

 

20. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 
dana 30. studenog 2017.​ godine s početkom u 10.30 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 
za koju predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D 


1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
2.    DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O GODIŠNJOJ ČLANARINI ZA 2018. GODINU,
3.    DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZNOSIMA BRUTO PLAĆA PO RADNIM MJESTIMA, 
4.    DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU VODITELJA LAG-A,
5.    INFORMIRANJE O PROJEKTU SURADNJE LAG-A VUKA-DUNAV S FINSKOM, ESTONIJOM I SJEVERNOM IRSKOM,
6.    DONOŠENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU,
7.    DONOŠENJE PRIJEDLOGA PLANA RADA ZA 2018. GODINU,
8.    PRIJEDLOG USKLAĐIVANJA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 2014-2020.,
9.    RAZNO.


URBROJ: UO/17-13
U Antunovcu, 24. studenog 2017. godine


Predsjednica LAG-a Vuka – Dunav
                Nataša Tramišak, mag.iur.

20. sjednica upravnog odbora.zip

16.05.2018 LAG