7. Sjednica LAG-a

PRIJEDLOG

Temeljem članka 29. Statuta Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav (28. ožujak 2014.) sazivam

 

7. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV

dana 12. lipanj 2014. godine s početkom u 11.00 sati

u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4

za koju predlažem slijedeći


DNEVNI RED


1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA LAG VUKA – DUNAV

2. PROVEDBA UGOVORA O DODJELI SREDSTAVA IZ IPARD PROGRAMA MJERA 202 ZA SUFINANCIRANJE LAG-a

3. ODLUKA O KORIŠTENJU POVRATNIH BESKAMATNIH SREDSTAVA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

4. ODLUKA O IZNOSU ČLANARINE ZA 2014. GODINU

5. ODLUKA O KORIŠTENJU POSLOVNIH PROSTORA

6. ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA STRATEGIJE RAZVITKA 2013. – 2014.

7. PITANJA I PRIJEDLOZI ČLANOVA LAG VUKA – DUNAV

 

URBROJ: LAG/UO/14-11
U Antunovcu, 06. lipnja 2014. godine

 

Predsjednica LAG-a Vuka – Dunav
Nataša Tramišak, mag. iur.

Preuzmi: 7. sjednica upravnog odbora .rar

 

27.09.2013 LAG