Anketni upitnik

za izradu Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020.

Anketni upitnik možete online popuniti i poslat LAG-u ili preuzeti u DOC (Microsoft word) formati i ručno ga ispuniti te dostaviti u ured LAG-a.

Anketni upitnik.doc

I. DEMOGRAFSKI PODACI

1. Spol
2. Godina rođenja
3. Stručna sprema
4. Jeste li zaposleni

II. PROJEKTNE IDEJE

1. PODACI O ORGANIZACIJI/ INSTITUCIJI/ UDRUZI/ FIZIČKOJ OSOBI KOJA PRIJAVLJUJE PROJEKTNU IDEJU
Adresa, Mjesto i Poštanski Broj
OIB
Telefon / Mobitel
E-mail
Sektor kojem pripada prijavitelj
2. OPĆI PODACI O PROJEKTNOJ IDEJI/ PROJEKTU
Naziv projekta/projektne ideje
Opis projekta
(lokacija, aktivnosti, očekivani rezultati)
Ukupna vrijednost projekta
(u kunama)
Status projektne dokumentacije
Označi stupac za pojedini dokument Da Ne Nije relevantno Procijenjena vrijednost dokumenta (kn)
Planirana lokacija u prostornom planu
Vlasnička dokumentacija
Master plan
Studija predizvodljivosti
Studija izvodljivosti
Cost/benefit analiza
Procjena utjecaja na okoliš
Geotehnička studija
Idejno rješenje
Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt
Lokacijska dozvola
Građevinska dozvola
Predviđeni izvori financiranja
(izraziti u postotku uz odgovarajuću kategoriju)
Vlastita sredstva
Fondovi EU
Kredit
Ostali izvori (napišite koji)