14. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), sazivam

 

14. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV
dana 27. studenog 2015. godine s početkom u 13.00 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4
za koju predlažem slijedeći

 

 

DNEVNI  RED

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,

  2. INFORMACIJA O DEVETOMJESEČNOM IZVJEŠTAJU LAG-a VUKA – DUNAV,

  3. ODLUKA O PRIHVATU PONUDE EKONOMSKOG FAKULTETA ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a VUKA – DUNAV,

  4. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE,

  5. RAZNO.

 

URBROJ: UO/15-22
U Antunovcu, 27. studenog 2015. godine

 

Predsjednik Upravnog odbora LAG-a Vuka - Dunav
Marjan Tomas

14. sjednica upravnog odbora.rar

04.01.2016 LAG