13. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a Vuka – Dunav (17. veljače 2015. godine) i Izmjena i dopuna Statuta LAG-a Vuka – Dunav (29. svibnja 2015), sazivam

 

13. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 
dana 25. rujna 2015. godine s početkom u 11.30 sati
u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 
za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA,
2. IZVJEŠTAJ O PRIJAVI NA NATJEČAJ ZA PODMJERU 19.1,
3. ODLUKA O PROMJENI ČLANA UPRAVNOG ODOBRA
4. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PONUDA ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A VUKA – DUNAV 2014.-2020.
5. ODLUKA O PRIMANJU NOVIH ČLANOVA LAG-A,
6. ODLUKA O ČLANARINAMA ZA MJESNE ODBORE GRADA OSIJEKA ZA 2015. GODINU,
7. RAZNO.

 

URBROJ: UO/15-16

U Antunovcu, 25. rujna 2015. godine

Predsjednik Upravnog odbora LAG-a Vuka – Dunav
Marjan Tomas

Preuzmi: 13. sjednica upravnog odbora.rar

 

28.10.2015 LAG