Upravni odbor

69. Sjednica LAG-a

69. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

69. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 20. prosinca 2023. godine s početkom u 09:50 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

68. Sjednica LAG-a

68. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

68. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 14. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

67. Sjednica LAG-a

67. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

67. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV dana 27. listopada 2023. godine s početkom u 09:30 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

66. Sjednica LAG-a

66. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

66. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 20. rujna 2023. godine s početkom u 11:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

65. Sjednica LAG-a

65. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

65. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 06. rujna 2023. godine s početkom u 10:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

64. Sjednica LAG-a

64. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

64. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 30. kolovoza 2023. godine (srijeda) u 12:00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr pročitaj više

63. Sjednica LAG-a

63. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

63. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 04. kolovoza 2023. godine s početkom u 10:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

62. Sjednica LAG-a

62. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

62. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 27. srpnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

61. Sjednica LAG-a

61. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

61. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 28. lipnja 2023. godine (srijeda) u 12:00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr pročitaj više

60. Sjednica LAG-a

60. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

60. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 13. travnja 2023. godine (četvrtak) u 10:00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr, pročitaj više

59. Sjednica LAG-a

59. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

59. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 04. travnja 2023. godine (utorak) u 10:00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr, pročitaj više

58. Sjednica LAG-a

58. Sjednica LAG-a

08.01.2024
LAG

58. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 23. ožujka 2023. godine s početkom u 10:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

57. Sjednica LAG-a

57. Sjednica LAG-a

22.02.2023
LAG

57. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 28. veljače 2023. godine s početkom u 10:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

56. Sjednica LAG-a

56. Sjednica LAG-a

12.01.2023
LAG

56. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 17. siječnja 2023. godine (utorak) u 10:00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr pročitaj više

55. Sjednica LAG-a

55. Sjednica LAG-a

06.12.2022
LAG

55. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV 14. prosinca 2022. godine (srijeda) u 10,00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac pročitaj više

54. Sjednica LAG-a

54. Sjednica LAG-a

29.09.2022
LAG

54. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 07. listopada 2022. godine s početkom u 10:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

53. Sjednica LAG-a

53. Sjednica LAG-a

17.08.2022
LAG

53. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 25. srpnja 2022. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr. pročitaj više

52. Sjednica LAG-a

52. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

52. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 16. ožujka 2022. godine s početkom u 13:00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

51. Sjednica LAG-a

51. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

51. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 28. veljaie 2022. godine s po6etkom u 10:00 sati u Poduzetnilkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

50. Sjednica LAG-a

50. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

50. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 24. prosinca 2021. godine (srijeda) u 10,00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr pročitaj više

49. Sjednica LAG-a

49. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

49. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV s rokom očitovanja do dana 24. studenog 2021. godine (srijeda) u 12,00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr pročitaj više

48. Sjednica LAG-a

48. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

48. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 19. srpnja 2021. godine s početkom u 13.00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

47. Sjednica LAG-a

47. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

47. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 17. lipnja 2021. godine s početkom u 09:00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

46. Sjednica LAG-a

46. Sjednica LAG-a

27.04.2022
LAG

46. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 22. travnja 2021. godine s početkom u 09:00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23 pročitaj više

45. Sjednica LAG-a

45. Sjednica LAG-a

28.01.2021
LAG

45. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 29. prosinca 2020. godine s početkom u 09.00 sati pročitaj više

44. Sjednica LAG-a

44. Sjednica LAG-a

28.01.2021
LAG

44. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 18. prosinca 2020. godine s početkom u 09.00 sati pročitaj više

43. Sjednica LAG-a

43. Sjednica LAG-a

15.10.2020
LAG

43. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 2. listopada 2020 godine s početkom u 09.00 sati pročitaj više

42. Sjednica LAG-a

42. Sjednica LAG-a

28.09.2020
LAG

42. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 25. prosinca 2020 godine s početkom u 09.00 sati pročitaj više

41. Sjednica LAG-a

41. Sjednica LAG-a

28.09.2020
LAG

35. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 11. rujna 2020. godine s početkom u 09.00 sati pročitaj više

40. Sjednica LAG-a

40. Sjednica LAG-a

28.09.2020
LAG

40. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 10. prosinca 2019. godine s početkom u 09.00 sati pročitaj više

39. Sjednica LAG-a

39. Sjednica LAG-a

28.09.2020
LAG

39. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 18. lipanj 2020. godine s početkom u 09.00 sati pročitaj više

38. Sjednica LAG-a

38. Sjednica LAG-a

15.06.2020
LAG

38. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 3. lipnja 2020. godine s početkom u 09.00 sati pročitaj više

37. Sjednica LAG-a

37. Sjednica LAG-a

15.06.2020
LAG

37. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV, Dana 28. svibnja 2020. godine s početkom u 13:00 sati pročitaj više

36. Sjednica LAG-a

36. Sjednica LAG-a

19.12.2019
LAG

36. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 18. prosinca 2019. godine s početkom u 09.00 sati pročitaj više

35. Sjednica LAG-a

35. Sjednica LAG-a

04.12.2019
LAG

35. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 10. prosinca 2019. godine s početkom u 09.00 sati pročitaj više

34. Sjednica LAG-a

34. Sjednica LAG-a

28.11.2019
LAG

34. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 3. prosinca 2019. godine s početkom u 14.00 sati pročitaj više

33. Sjednica LAG-a

33. Sjednica LAG-a

24.06.2019
LAG

33. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 29. srpnja 2019. godine s početkom u 10.00 sati pročitaj više

32. Sjednica LAG-a

32. Sjednica LAG-a

31.05.2019
LAG

32. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 4. lipanj 2019. godine s početkom u 14.00 sati pročitaj više

31. Sjednica LAG-a

31. Sjednica LAG-a

15.05.2019
LAG

31. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 14. svibnja 2019. godine s početkom u 10.30 sati pročitaj više

30. Sjednica LAG-a

30. Sjednica LAG-a

24.03.2019
LAG

30. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV Dana 24. travnja 2019,. godine s početkom u 10.30 sati pročitaj više

29. Sjednica LAG-a

29. Sjednica LAG-a

02.03.2019
LAG

29. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 29. ožujka 2019. godine s početkom u 10.30 sati pročitaj više

28. Sjednica LAG-a

28. Sjednica LAG-a

09.01.2019
LAG

28. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 11. siječnja 2019. godine s početkom u 09.00 sati pročitaj više

27. Sjednica LAG-a

27. Sjednica LAG-a

20.12.2018
LAG

27. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 27. prosinca 2018. godine s početkom u 09.00 sati pročitaj više

26. Sjednica LAG-a

26. Sjednica LAG-a

07.11.2018
LAG

26. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 12. studenog 2018. godine s početkom u 8.30 sati pročitaj više

25. Sjednica LAG-a

25. Sjednica LAG-a

21.10.2018
LAG

25. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 26. listopada 2018. godine s početkom u 8.30 sati pročitaj više

24. Sjednica LAG-a

24. Sjednica LAG-a

23.09.2018
LAG

24. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 28. rujna 2018. godine s početkom u 14.00 sati pročitaj više

22. Sjednica LAG-a

22. Sjednica LAG-a

07.09.2018
LAG

22. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 23. ožujka 2018.​ godine s početkom u 10.30 sati pročitaj više

23. Sjednica LAG-a

23. Sjednica LAG-a

29.06.2018
LAG

23. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 29. lipnja 2018. godine s početkom u 11.00 sati pročitaj više

21. Sjednica LAG-a

21. Sjednica LAG-a

16.05.2018
LAG

21. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 23. ožujka 2018. godine s početkom u 13.00 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

20. Sjednica LAG-a

20. Sjednica LAG-a

16.05.2018
LAG

20. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 30. studenog 2017. godine s početkom u 10.30 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

19. Sjednica LAG-a

19. Sjednica LAG-a

17.11.2017
LAG

19. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 12. lipnja 2017. godine s početkom u 10.30 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

18. Sjednica LAG-a

18. Sjednica LAG-a

06.04.2017
LAG

18. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 30. ožujka 2017. godine s početkom u 13.00 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

17. Sjednica LAG-a

17. Sjednica LAG-a

06.04.2017
LAG

17. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 17. studenog 2016. godine s početkom u 11.00 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

16. Sjednica LAG-a

16. Sjednica LAG-a

17.05.2016
LAG

16. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 29. travnja 2016. godine s početkom u 11.00 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

15. Sjednica LAG-a

15. Sjednica LAG-a

22.02.2016
LAG

15. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 16. veljače 2016. godine s početkom u 11.00 satiu vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

14. Sjednica LAG-a

14. Sjednica LAG-a

04.01.2016
LAG

14. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 27. studenog 2015. godine s početkom u 13.00 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

Članovi upravnog odbora

Članovi upravnog odbora

28.10.2015
LAG

UPRAVNI ODBOR LAG-a VUKA - DUNAV pročitaj više

Program rada

Program rada

23.11.2012
LAG

Temeljem Članka 25. Statuta Lokalne akcijske grupe Vuka- Dunav, Osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav, dana 24. veljače, 2012. godine, donosi PROGRAM RADA pročitaj više