Upravni odbor

22. Sjednica LAG-a

22. Sjednica LAG-a

07.09.2018
LAG

22. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 23. ožujka 2018.​ godine s početkom u 10.30 sati pročitaj više

21. Sjednica LAG-a

21. Sjednica LAG-a

16.05.2018
LAG

21. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 23. ožujka 2018. godine s početkom u 13.00 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

20. Sjednica LAG-a

20. Sjednica LAG-a

16.05.2018
LAG

20. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 30. studenog 2017. godine s početkom u 10.30 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

19. Sjednica LAG-a

19. Sjednica LAG-a

17.11.2017
LAG

19. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 12. lipnja 2017. godine s početkom u 10.30 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

18. Sjednica LAG-a

18. Sjednica LAG-a

06.04.2017
LAG

18. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 30. ožujka 2017. godine s početkom u 13.00 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

17. Sjednica LAG-a

17. Sjednica LAG-a

06.04.2017
LAG

17. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 17. studenog 2016. godine s početkom u 11.00 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

16. Sjednica LAG-a

16. Sjednica LAG-a

17.05.2016
LAG

16. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 29. travnja 2016. godine s početkom u 11.00 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

15. Sjednica LAG-a

15. Sjednica LAG-a

22.02.2016
LAG

15. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 16. veljače 2016. godine s početkom u 11.00 satiu vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

14. Sjednica LAG-a

14. Sjednica LAG-a

04.01.2016
LAG

14. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV dana 27. studenog 2015. godine s početkom u 13.00 sati u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4 pročitaj više

Članovi upravnog odbora

Članovi upravnog odbora

28.10.2015
LAG

UPRAVNI ODBOR LAG-a VUKA - DUNAV pročitaj više

Program rada

Program rada

23.11.2012
LAG

Temeljem Članka 25. Statuta Lokalne akcijske grupe Vuka- Dunav, Osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav, dana 24. veljače, 2012. godine, donosi PROGRAM RADA pročitaj više