4. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 30. Statuta Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav (24. veljače 2012.) sazivam

 

4. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV

dana 03. listopada 2012. godine s početkom u 13.00 sati

u vijećnici Općine Antunovac u Antunovcu, Braće Radića 4

za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI   RED

 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA LAG VUKA – DUNAV

2. PRIMANJE NOVIH ČLANOVA U LAG

3. ZAMJENA OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE PVZS AGROVLADISLAVCI

4. USVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A VUKA – DUNAV

5. PITANJA I PRIJEDLOZI ČLANOVA LAG VUKA – DUNAV

 

URBROJ: LAG/Uo-2012-22

U Antunovcu, 28. rujna 2012. godine

Predsjednica LAG-a Vuka – Dunav

Nataša Tramišak, mag. iur.

 

4. Sjednica Upravnog odbora.zip

21.11.2012 LAG