Članovi

Red. Br. Ustanova/tvrtka Sjedište/adresa Ovlaštena osoba Dužnosti Kontakt broj Sektor E-mail OIB Datum osn./rođ. Datum učl.
1 Općina Erdut B. J. Jelačića 4, 31226 Dalj Jugoslav Vesić Načelnik općine 031 590 111 javni info@opcina-erdut.hr 32673161142 1993. 24.02.2012.
2 Općina Ernestinovo V. Nazora 64, 31215 Ernestinovo Marijana Junušić Načelnica općine  031 270 216 javni nacelnica@opcinaernestinovo.
com
70167232630 1993. 24.02.2012.
3 Općina Šodolovci Ive Andrića 1, Šodolovci,
31215 Ernestinovo
Dragan Zorić Načelnik općine 31296082 javni nacelnik@sodolovci.hr 62765405304 1993. 24.02.2012.
4 Općina Vuka Osječka 83, 31403 Vuka Damir Maričić Načelnik općine 091 5011543 javni damir.maricic@gmail.com 70217703378 1993. 24.02.2012.
5 Općina Vladislavci Kr. Tomislava 141,
31404 Vladislavci
Marjan Tomas Načelnik općine 099 499 91 05 javni opcina-vladislavci@os.t-com.hr 17797796502 1993. 24.02.2012.
6 Općina Antunovac Braće Radića 4, 31216 Antunovac Davor Tubanjski Načelnik općine 031 278 022 javni nacelnik@opcina-antunovac.hr 30812410980 1993. 24.02.2012.
7 Poduzetnički razvojni 
centar Općine Erdut d.o.o.
B. J. Jelačića 1 , 31226 Dalj Bojana Orsić Direktorica 099 233 8286 javni porc@opcina-erdut.hr 10274049983 2007. 24.02.2012.
8 PVZ "Fructus" Antunovac Šandora Petefija 7,
31216 Antunovac
Zdenko Đerđ Upravitelj 095 906 5285 gospodarski pvzfructus@gmail.com 69185497141 2007. 24.02.2012.
9 Komunalno poduzeće
"Čvorkovac" d.o.o. Dalj
B. J. Jelačića 12, 31226 Dalj Anđelka Tomašević Direktorica 031 590 272 javni cvorkovac@os.t-com.hr 10274049983 20.03.1999. 24.02.2012.
10 Kulturni i znanstveni centar
"Milutin Milanković" Dalj
B. J. Jelačića 4, 31226 Dalj Đorđe Nešić Ravnatelj 099 219 1294 javni kzc.milankovic@gmail.com 95484502690 2009. 24.02.2012.
11 Osnovna škola "Ernestinovo" Školska 1, 31215 Ernestinovo Davor Burazin Profesor 098 174 70 64 javni ured@os-ernestinovo.skole.hr 52963245603 1981. 24.02.2012.
12 PVSZ "Agrovladislavci" Kr. Tomislava 279,
31404 Vladislavci
Maja Magdika Agronom  031 391 274; 091 152 3256 gospodarski agrovladislavci@net.hr 10522589092 2004. 24.02.2012.
13 KUD "Petefi Šandor 
Ernestinovo"
Vladimira Nazora 23, Laslovo, 31214 Laslovo Zorica Paliž Toth Predsjednica KUD-a 098 341 313;
0916037269
civilni zorica.paliztoth@gmail.com 14609303261 1952. 24.02.2012.
14 C.U.S. d.o.o. Antunovac Kolođvar 1, 31216 Antunovac Krunoslav Ižaković Vlasnik; član društva 091 515 6420; 031274328 gospodarski info@cus.hr 30795818828 06.02.2006. 02.07.2012.
15 KUD "Klasje Slavonije"
Antunovac
Braće Radića 4, 31216 Antunovac Marija Horvatek Predsjednica KUD-a 091 239 6224 civilni kudklasjeslavonije@gmail.com 27851723604 1999. 02.07.2012.
16 OPG Barica Sabo Vladislavci Kr. Tomislava 244,
31404 Vladislavci
Barica Sabo Nositeljica OPG-a 031 391 094 gospodarski ivica.sabo2@gmail.com 25952579808 2007. 02.07.2012.
17 Mjesni odbor Tenja Svete Ane bb, 31207  Tenja Marija Capan Predsjednica vijeća 031/ 321-310 javni tenja@osijek.hr 30050049642 N/P 03.10.2012.
18 Osnovna škola "Antunovac" Školska 15, 31216 Antunovac Tomislav Duk Ravnatelj 031 278 899      javni ured@os-antunovac.skole.hr 85288244934 13.11.1995. 03.10.2012.
19 Braniteljska zadruga
"Aljmaš Fructus"
Balinac 33, 31205 Aljmaš Domagoj Škobić Upravitelj zadruge 091 370 0000 gospodarski dskobic@gmail.com 87538123900 27.04.2012. 03.10.2012.
20 OPG Veselin Orsić Dalj 30. svibnja 4, 31226 Dalj  Bojana Orsić Članica 099 233 8286 gospodarski porc@opcina-erdut.hr 44442686606 01.01.2004. 19.09.2013.
21 Centar za kulturu i 
sport Tenja
V. Mačeka 20, 31207  Tenja Nikola Krešo Predsjednik 099 367 1772 javni mihaljevicj10@hotmail.com RB: 15080529 19.11.2002. 19.09.2013.
22 EKO-JAZO d.o.o. Crkvena bb, Ivanovac,
31216 Antunovac
Ivan Jazbec Direktor 098 403 670 gospodarski info@jazbec.hr 55710121632 29.12.2008. 19.09.2013.
23 Domaća radinost
Davor Hržica
Školska 6, 31216 Antunovac Davor Hržica Vlasnik 098 374 461 gospodarski lavanda.antunovac@gmail.com 83197269700 01.01.2010. 11.02.2014.
24 OPG Franjo Vaci Kolodvorska 30, Laslovo, 31215 Ernestinovo Franjo Vaci Nositelj OPG-a 098 494-934 gospodarski franjovaci@gmail.com 23118591060 01.01.2000. 07.09.2020.
25 OPG Jelena Vujica N.Š. Zrinskog 5, 31216 Antunovac Jelena Vujica Nositeljica OPG-a 091 948 8500 gospodarski vazaus@gmail.com 35538965328 23.05.2003. 11.02.2014
26 Općina Čepin  Kr. Zvonimira 105,31431 Čepin Ivan Žeravica Zamjenik načelnika 098 910 9297 javni ivan.zeravica@cepin.hr 64176613943 1993. 28.03.2014.
27 OPG Dubravka Gici Tina Ujevića 39, 31216 Antunovac Dubravka Gici Nositeljica OPG-a 098 653 028 gospodarski dgici21@gmail.com 02980344400 12.04.2012. 29.08.2014.
28 OPG Dane Barišić Kralja Zvonimira 132, 31431 Čepin Dane Barišić Nositelj OPG-a 091 3741174 gospodarski N/P 65686078974 / 13.08.2020.
29 OPG Mario Vila N.Š. Zrinskog 40,
31216 Antunovac
Mario Vila Nositelj OPG-a 098 223 834 gospodarski vilamario1@gmail.com 14701479261 27.09.2010. 29.08.2014.
30 Vina Antunović Ul. Braće Radić 17, 31226 Dalj Jasna Antunović Turk Nositeljica OPG-a 098 268 230 gospodarski vinarija.antunovic@gmail.com 85458991618 09.03.2004. 01.12.2014.
31 OPG Marija Ivšan Hrv. Republike 50,
31216 Antunovac
 Marija Ivšan Nositeljica OPG-a 031 278 449 gospodarski anamarija1994@net.hr 53015757148 04.01.2007. 01.12.2014.
32 P.T. obrt Mia Duga 37, Ivanovac,
31216 Antunovac
Božidar Horvatek Vlasnik 031 396 224 gospodarski bozidar.horvatek@gmail.com 32134181226 1994. 01.12.2014.
33 P.O. Lulić N. Tesle 2, 31204 Bijelo Brdo Nebojša Bogdanović Vlasnik 098 338 627 gospodarski lulic06@gmail.com 95447772713 29.03.2006. 01.12.2014.
34 OPG Milan Nešić N. Tesle 65, 31204 Bijelo Brdo Milan Nešić Nositelj OPG-a 031 597 127 gospodarski bjelobrdac94@gmail.com 39901237755 08.05.2006. 01.12.2014.
35 OPG Gici Kralja Zvonimira 112,
31216 Antunovac
Miroslav Gici Nositelj OPG-a 095 532 4218 gospodarski miroslav.gici2@gmail.com 88972573777 10.03.2005. 17.02.2015.
36 OPG Stjepan Boroš Braće Radića 5, 31216 Antunovac  Stjepan Boroš Nositelj OPG-a 031278135; 099 7111653 gospodarski N/P 66235870845 2003. 20.04.2015.
37 OPG Tea Tkalec Kralja Zvonimira 65,
31216 Antunovac
Tea Tkalec Nositelj OPG-a 099 8047718 gospodarski teeea66@gmail.com 42424601782 / 18.06.2020.
38 OPG Ivo Brzica Erdut planina 18, 31206 Erdut Snježana Brzica Članica 091 2973417  gospodarski brzicasnjezana40gmail.com 50378324916 2000. 20.04.2015.
39 OPG Žaklina Zattherini Hrvatske republike 49,
31216 Antunovac
Žaklina Zattherini Nositeljica OPG-a 091 127 8208 gospodarski zeljko.zattherini@gmail.com 83980854348 2008. 29.05.2015.
40 Udruga veterana vojne 
policije iz Domovinskog rata Osječko-baranjske županije
Kralja Zvonimira 70, 31431 Čepin Stipe Modrić Predsjednik udruge 098 937 3282 civilni uvvpobz1@gmail.com 2484295027 29.12.2013. 29.05.2015.
41 Mjesni odbor Sarvaš Osječka 64, Bijelo brdo
31207 Sarvaš
Ivana Davidović Predsjednica Vijeća 098 908 3081 javni sarvas@osijek.hr 48759454842 N/P 29.05.2015.
42 Mjesni odbor Josipovac Osječka ulica 66, 31221 Josipovac Jakov Mihaljević Predsjednik Vijeća 098 984 4503 javni josipovac@osijek.hr 24114313495 N/P 29.05.2015.
43 Mjesni odbor Brijest Južno predgrađe 54, 31000 Osijek Ivan Požgain Predsjednik Vijeća 031 321 323 javni brijest@osijek.hr 17687958186 N/P 29.05.2015.
44 Mjesni odbor Višnjevac Ulica Josipa Jurja Strossmayera 2,
31220 Višnjevac
Mirko Ivković Predsjednik Vijeća 098 232 063 javni visnjevac@osijek.hr 5077092922 N/P 29.05.2015.
45 OPG Ljubica Šunić Kneza Trpimira 7, 31220 Višnjevac Ljubica Šunić Nositeljica OPG-a 031353661; 091 112 3114 gospodarski opg.sunic@gmail.com 74340413929 23.05.2003. 25.09.2015.
46 Nogometni klub Vitez '92 Hrvatske Republike 21A,
31216 Antunovac
Krznarić Zdravko Predstavnik 099 830 4543 civilni krzna.ganer@gmail.com 15657737777 28.06.1992. 25.09.2015.
47 KUD"Ivan Kapistarn
Adamović"
Kralja Zvonimira 96, 31431Čepin Doris Zubaj Predsjednica 099 197 9079 civilni kud.cepin@gmail.com 29043361000 N/P 12.6.2017.
48 OPG Lončarić Roman  Petra Svačića 31 A,
31216 Antunovac
Roman Lončarić Nositelj OPG-a 091 444 8900 gospodarski loncaric.roman@gmail.com 60372059593 18.01.2017. 28.09.2018.
49 OPG Martinović Mladen Osječka 85, 31431 Čepin Martinović Mladen Nositelj OPG-a 098 958 6278 gospodarski m.martinovic0902@gmail.com 44729169034 18.12.2008. 28.09.2018.
50 OPG Rusić Nikola Kralja Zvonimira 112, 31431 Čepin Rusić Nikola Nositelj OPG-a 097 750 6562 gospodarski nikolarusic@gmail.com 35749629055 01.01.2003. 28.09.2018.
51 OPG Gašić Ivan Čepinska 155, Beketinci,
31431 Čepin
 Gašić Ivan Nositelj OPG-a 098 385 906 gospodarski opg.gasic@gmail.com 18453863123 N/P 28.09.2018.
52 OPG Lastavica Sandra Bana Josipa Jelačića 99c,
Dalj, 31226 Erdut
Lastavica Sandra Nositeljica OPG-a 098 578 842 gospodarski dlastavica@gmail.com 77359159460 20.06.2007. 26.10.2018.
53 OPG Jurkić Željka Ulica Kralja Zvonimira 31,
31216 Antunovac
Jurkić Željka Nositeljica OPG-a 099 210 4115 gospodarski zeljka.jurkic@gmail.com 96460241799 08.01.2016. 26.10.2018.
54  OPG Turk Branimir Braće Radića 17, 31226 Dalj Turk Branimir Nositelj OPG-a 099 503 0236 gospodarski branimir.turk1@gmail.com 98515468957 N/P 14.5.2019.
55 OPG Zavorski Ivan Josip Juraj Strossmayer 108,
Dopsin, 31404 Vladislavci
Zavorski Ivan Fizička osoba 091 925 7602 civilni zavorskiivan@gmail.com 50184745776 N/P 14.5.2019.
56 Dječji vrtić "Mali princ" Kralja Zvonimira 13a,
31216 Antunovac
Marta Karpati Zaposlenik 031 351 379 gospodarski maliprinc031@gmail.com 45000173785 N/P 14.5.2019.
57 Udruga Umirovljenika
Općine Antunovac
Braće Radića 2, 31216 Antunovac Grozde Mikulić Predsjednica 095 3790220 civilni udrugauoantunovac@gmail.com 82615824340 17.2.2105. 14.5.2019.
58 Braniteljska socijalno-radna
zadruga DOLAC SLAVONSKI
Hrvatske Republike 43,
31216 Antunovac
Davor Štefanko Predsjednik Skupštine 095 887 1677 civilni davorstefanko.os@gmail.com 12224681365 25.03.2015. 03.12.2019.
59 OPG Korina Starčević Duga 81, 31216 Ivanovac Hrvoje Starčević Član  099 448 9494 gospodarski h.starcevic01@gmail.com  58449553545 19.12.2018. 28.05.2020.
60 OPG Lapiš Lidija Mirna 2, Laslovo, 31215 Ernestinovo Lidija Lapiš Nositeljica OPG-a 091 561 3395 gospodarski lapissandor71@gmail.com 44501725440 11.02.2019. 17.06.2021.
61 OPG Šušić Marijan Vl. Nazora 109, 31215 Ernestinovo Marijan Šušić Nositelj OPG-a 099 811 8204 gospodarski marijanivansusic@gmail.com 00984673788 12.06.2013. 17.06.2021.
62 Stolarija Lovrenčić d.o.o. Športska 8, 31404 Vladislavci Željko Lovrenčić Direktor 091 788 9465 gospodarski stolarijalovrencic@gmail.com 03095017763 09.08.2016. 22.04.2021.
63 OPG Debelić Ivana Mirna ulica 21, 31216 Antunovac Ivana Debelić Nositeljica OPG-a 092 109 6478 gospodarski debelicivana@gmail.com 15719223638 05.03.2020. 24.12.2021.
64 OPG Šustek Željko Petra Svačića 29, 31216 Antunovac Željko Šustek Nositelj OPG-A 099 261 5497 gospodarski blaza031@gmail.com 75524962397 24.01.2012. 30.3.2017.
65 KUD ''DUKAT'' VLADISLAVCI Erne Kiša 3, 31404 Vladislavci Katarina Furdi Član 091 248 1872 civilni kud_dukat@net.hr 12817544866 14.12.2005. 30.8.2023.
66 UDRUGA ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ EMPATIKUS Braće Radića 4, 31216 Antunovac Ana-Marija Čango Predsjednica 099 423 1130 civilni udruga.empatikus@gmail.com 19609968628 01.12.2021. 30.8.2023.
67 CENTAR ZA MLADE DALJ Bana Josipa jelačića 13, Dalj, 31226 Dalj Milica Sevkić Djelatnica 099 465 9810 civilni centar_za_mlade_dalj@outlook.com 46723708676 01.10.2008. 30.8.2023.
68 MJESNI ODBOR KLISA Vukovarska 48, 31 000 Osijek Igor Skakić Predsjednik vijeća  031/321-325 javni klisa@osijek.hr  79768591994 N/P 14.12.2022.