Članovi

br. Ustanova / tvrtka Sjedište / adresa Ovlaštena osoba Sektor broj / mail OIB    
1. Općina Ernestinovo V. Nazora 62,
31215 Ernestinovo
Marijana Junušić,
Načelnica Općine
javni

031 270 216

e-mail

70167232630 1993. 24.02.2012.
2. Općina Šodolovci Ive Andrića 1, Šodolovci,
31215 Ernestinovo
Dragan Zorić,
Načelnik općine
javni

031 296 082

e-mail

62765405304 1993. 24.02.2012.
3. Općina Vuka Osječka 83,
31403 Vuka
Damir Maričić,
Načelnik općine
javni

091 501 15 43

e-mail

70217703378 1993. 24.02.2012.
4. Općina Vladislavci K. Tomislava 141,
31404 Vladislavci
Marjan Tomas,
Načelnik općine
javni

099 499 91 05

e-mail

17797796502 1993. 24.02.2012.
5. Općina Antunovac B. Radića 4,
31216 Antunovac
Davor Tubanjski,
Načelnik općine
javni

031 278 022

e-mail

30812410980 1993. 24.02.2012.
6. PVZ "Fructus" Antunovac Šandora Petefija 7,
31216 Antunovac
Zdenko Đerđ,
Upravitelj
gospodarski

095 906 5285

e-mail

69185497141 2007. 24.02.2012.
7. Poduzetničko razvojni, centar Općine Erdut d.o.o.  B. J. Jelačića 1,
31226 Dalj
Bojana Orsić,
Direktorica
javni

099 233 82 86

e-mail

10274049983 2007. 24.02.2012.
8. Komunalno poduzeće, "Čvorkovac" d.o.o. Dalj B. J. Jelačića 12,
31226 Dalj
Anđelka Tomašević,
Direktorica
javni

031 590 272

e-mail

10274049983 20.03.1999. 24.02.2012.
9. Kulturni i znanstveni centar "Milutin Milanković" B. J. Jelačića 4,
31226 Dalj
Đorđe Nešić,
Ravnatelj
javni

099 219 12 94

e-mail

95484502690 2009. 24.02.2012.
10. Osnovna škola Ernestinovo Školska 1, 
31215 Ernestinovo
Davor Burazin,
Profesor
javni

098 174 70 64

e-mail

52963245603 1981. 24.02.2012.
11. PVSZ "Agrovladislavci" Kralja Tomislava 279,
31404 Vladislavci
Maja Magdika,
Agronom
gospodarski

031 391 274

e-mail

10522589092 2004. 24.02.2012.
12. KUD Petefi Šandor, Ernestinovo Petefi Šandor 23, 
31214 Laslovo
Zorica Paliž Toth,
Predsjednica KUD-a
civilni

098 341 313

091 152 62 26

e-mail

14609303261 1952. 24.02.2012.
13. C.U.S. d.o.o. Antunovac Kolođvar 1, 
31216 Antunovc
Krunoslav Ižaković,
Direktor
gospodarski

091 515 64 20

e-mail

30795818828 06.02.2006. 02.07.2012.
14. KUD "Klasje Slavonije" B. Radića 4, 
31216 Antunovc
Marija Horvatek,
Predsjednica KUD-a
civilni

091 239 6224

e-mail

27851723604 1999. 02.07.2012.
15. OPG Ivana Huber, Ivanovac Crkvena 14, Ivanovac,
31216 Antunovac
Ivana Huber,
Nositelj OPG-a
gospodarski

031 396 071

095 197 04 48

e-mail

73938086995 01.06.2011. 02.07.2012.
16. OPG Barica Sabo Vladislavci K.Tomislava 244,
31404 Vladislavci
Barica Sabo,
Nositelj OPG-a
gospodarski

031 391 094

e-mail

25952579808 2007. 02.07.2012.
17. Mjesni odbor Tenja V. Mačeka 20, 
31207 Tenja
Nikola Krešo,
Predsjednik
javni

099 367 17 72

e-mail

30050049642 / 03.10.2012.
18. Osnovna škola Antunovac Školska 15, 
31216 Antunovac
Tomislav Duk,
Ravnatelj
javni

031 278 899

e-mail

85288244934 13.11.1995. 03.10.2012.
19. Braniteljska zadruga "Aljmaš Fructus" Balinac 33,  
31205 Aljmaš
Domagoj Škobić,
Upravitelj zadruge
gospodarski

091 370 00 00

e-mail

87538123900 27.04.2012. 03.10.2012.
20. OPG Veselin Orsić Dalj  30. svibnja 4,
31226 Dalj
Bojana Orsić,
Članica
gospodarski

099 233 82 86

e-mail

44442686606 01.01.2014. 19.09.2013.
21. OPG Jelica Tomašević N. Tesle 37,
Bijelo Brdo
Anđelka Tomašević,
Opunomoćenica
gospodarski

098 317 597

e-mail

4342298130 2010. 19.09.2013.
22. Udruga Conversano Crkvena 16 Ivanovac,
31216 Antunovac
Ana Grgić,
Opunomoćenica
civilni

098 163 60 95

e-mail

89404767225 25.02.2013. 19.09.2013.
23. Centar za kulturu i sport Tenja V.Mačeka 20,
31207 Tenja
Nikola Krešo,
Predsjednik
javni

099 367 17 72

e-mail

RB: 15080529 19.11.2002. 19.09.2013.
24. EKO-JAZO d.o.o. Crkvena bb, Ivanovac,
31216 Antunovac
Ivan Jazbec,
Direktor
gospodarski

098 403 670

e-mail

55710121632 29.11.2008. 19.09.2013.
25. Domaća radinost Davor Hržica Školska 6,
31216 Antunovac
Davor Hržica,
Vlasnik
gospodarski

098 374 461

e-mail

83197269700 01.01.2010. 11.02.2014.
26. OPG Tea Tkalec Kralja Zvonimira 65,
31216 Antunovac
Nositelj OPG-a gospodarski

099 804 7718

42424601782 / 18.06.2020
27. Udruga umirovljenika Općine Antunovac Braće Radića 2
31216 Antunovac
Grozde Mikulić,
Predsjednica
civilni

095 379 02 20

e-mail

82615824340 17.2.2105. 17.2.2105.
28. OPG Jelena Vujica N. Š. Zrinskog 5,
31216 Antunovac
Jelena Vujica,
Nositeljica OPG-a
gospodarski

091 948 85 00

e-mail

35538965328 23.05.2003. 11.02.2014.
29. Općina Čepin Kr. Zvonimira 105,
31431 Čepin
Ivan Žeravica,
Zamjenik načelnika
javni

098 910 92 97

e-mail

64176613943 1993. 28.03.2014.
30. OPG Loboda Maćaš Korovljev čot 30,
31226 Dalj
Maćaš Loboda,
Vlasnik
gospodarski

099 340 97 09

e-mail

/ 1998. 12.06.2014.
31. Šutalo d.o.o. Žrtava domovinskog rata 4,
31206 Erdut
Dobro Šutalo,
Vlasnik
gospodarski

098 282 320

58191464086 2009. 12.06.2014.
32. OPG Dubravka Gici Tina Ujevića 39,
31216 Antunovac
Dubravka Gici,
Nositeljica OPG-a
gospodarski

098 653 028

e-mail

02980344400 12.04.2012. 29.08.2014.
33. OPG Franjo Vaci Kolodvorska 30, Laslovo,
31215 Ernestinovo
Nositelj OPG-a gospodarski

098 494 934

23118591060 01.01.2000. 07.09.2020.
34. OPG Mario Vila N.Š.Zrinskog 40,
31216 Antunovac
Mario Vila,
Nositelj OPG-a
gospodarski

098 223 834

e-mail

14701479261 27.09.2010. 29.08.2014.
35. Gordan Bender N.Š.Zrinskog 9,
31216 Antunovac
Gordan Bender,
Fizička osoba
civilni

098 900 65 61

50775452010 25.08.1964. 29.08.2014.
36. OPG Turk Branimir Braće Radića 17,
31226 Dalj
Turk Branimir,
Predsjednik
civilni

099 503 0236

e-mail

98515468957 / 14.05.2019.
37. OPG Maričić Damir Osječka 100,
31403 Vuka
Maričić Damir,
Nositelj OPG-a
gospodarski

091 501 15 43

e-mail

99891857190 26.07.1980. 29.08.2014.
38. OPG Zavorski Ivan Josip Juraj Strossmayer 108,
31404 Vladislavci
Zavorski Ivan,
Fizička osoba
civilni

091 925 7602

e-mail

51084745776 / 14.05.2019.
39. PO Tomislav Lovković Cetinska 16,
31207 Tenja
Tomislav Lovković,
Vlasnik
gospodarski

091 523 23 54

e-mail

19884776286 14.01.2005. 01.12.2014.
40. OPG Jasna Antunović Turk Ul. Braće Radića 17,
31226 Dalj
Jasna Antunović Turk,
Nositeljica
gospodarski

098 268 230

e-mail

85458991618 09.03.2004. 01.12.2014.
41. Korina Starčević Duga 81, Ivanovac,
31216 Antunovac
Korina Starčević,
Nositeljica
gospodarski

099 448 94 94

58449553545 19.12.2018 28.05.2020.
42. OPG Horvatek Ivan Duga 37, Ivanovac,
31216 Antunovac
Ivan Horvatek,
Nositelj
gospodarski

091 111 99 79

e-mail

82954037969 06.07.2011. 01.12.2014.
43. Klasje poljoprivredni obrt Vl. Bogdanović Jelena Nikole Tesle 2,
31204 Bijelo Brdo
Bogdanović Jelena,
Vlasnik
gospodarski

098 913 1521

00549095726 09.09.2014. 28.05.2020.
44. OPG Marija Ivšan Hrv. Republike 50,
31216 Antunovac
Marija Ivšan,
Nositeljica
gospodarski

031 278 449

e-mail

53015757148 04.01.2007. 01.12.2014.
45. P.T. obrt Mia Duga 37, Ivanovac,
31216 Antunovac
Božidar Horvatek,
Vlasnik
gospodarski

031 396 224

e-mail

32134181226 1994. 01.12.2014.
46. Dječji vrtić Mali princ Kralja Zvonimira 13a,
31216 Antunovac
Mirta Karpati,
Zaposlenik
gospodarski

031 351 379

e-mail

45000173785 / 14.5.2019.
47. P.O. Lulić N. Tesle 2,
31204 Bijelo Brdo
Nebojša Bogdanović,
Vlasnik
gospodarski

098 336 627

e-mail

95447772713 29.03.2006. 01.12.2014.
48. OPG Milan Nešić N. Tesle 65,
31204 Bijelo Brdo
Milan Nešić,
Nositelj
gospodarski

031 597 127

e-mail

39901237755 08.05.2006. 01.12.2014.
49. OPG Gici Kralja Zvonimira 112,
31216 Antunovac
Miroslav Gici,
Nositelj
gospodarski

095 532 42 18

e-mail

88972573777 10.03.2005. 17.02.2015.
50. OPG Fehervari A. G. Matoša 15,
31216 Antunovac
Klaudija Fehervari,
Nositelj
gospodarski

091 595 17 04

031 278 526

31476323703 17.02.2005. 17.02.2015.
51. Blaženka Marinković B. J. Jelačića 28,
31216 Antunovac
Blaženka Marinković,
Fizička osoba
civilni

031 278 373

37677509840 17.03.1963. 20.04.2015.
52. OPG Stjepan Boroš Braće Radića 5,
31216 Antunovac
Stjepan Boroš,
Nositelj
gospodarski

031 278 135

66235870845 2003. 20.04.2015.
53. OPG Dane Barišić Kralja Zvonimira 132,
31431 Čepin
Nositelj OPG-a gospodarski

091 374 1174

e-mail

65686078974 / 07.09.2020
54. OPG Ivo Brzica Erdut planina 18,
31206 Erdut
Snježana Brzica,
Članica
gospodarski

091 297 34 17

e-mail

50378324916 2000. 20.04.2015.
55. Općina Erdut B.J. Jelačića 4,
31226 Dalj
Jugoslav Vesić,
Načelnik općine
javni 031 590 111 32673161142 1993. /
56. OPG Žaklina Zattherini Hrvatske republike 49,
31216 Antunovac
Žaklina Zattherini,
Nositeljica
gospodarski

091 127 82 08

e-mail

/ 2008. 29.05.2015.
57. Udruga veterana vojne policije iz Domovinskog rata Osječko-baranjske županije Zrinske gore 19,
31431 Čepin
Stipe Modrić,
Predsjednik udruge
civilni

098 937 32 82

e-mail

2484295027 29.12.2013. 29.05.2015.
58. Mjesni odbor Sarvaš Osječka 64, Sarvaš
31000 Osijek
Ivana Davidović,
Predsjednica Vijeća
javni

098 908 30 81

e-mail

48759454842 / 29.05.2015.
59. Mjesni odbor Josipovac Osječka ul.66,
31221 Josipovac
Jakov Mihaljević,
Predsjednik Vijeća
javni

098 984 45 03

e-mail

24114313495 / 29.05.2015.
60. Mjesni odbor Brijest Južno predgrađe 54,
31000 Osijek
Ana Marija Prutić,
Predsjednica Vijeća
javni

099 327 32 10

e-mail

17687958186 / 29.05.2015.
61. Mjesni odbor Višnjevac Ulica Josipa Jurja Strossmayera 2,
31220 Višnjevac
Mirko Ivković,
Predsjednica Vijeća
javni

098 232 063

/ / 29.05.2015.
62. OPG Dino Pralija N.Š.Zrinskog 11,
31216 Antunovac
Dino Pralija,
Nositelj
gospodarski

031 278 259

/ 22.09.2010. 25.09.2015.
63. OPG Ljubica Šunić Kneza Trpimira 7,
31220 Višnjevac
Ljubica šunić,
Nositeljica
gospodarski

031 353 661

091 112 31 14

e-mail

/ 23.05.2003. 25.09.2015.
64. Domaća radonost Manuela Čerkez Bana Josipa Jelačića 24,
31216 Antunovac
Manuela Čerkez,
Nositeljica
gospodarski

095 568 17 26

18919425805 01.08.2015. 25.09.2015.
65. Nogometni klub Vitez '92 Hrvatske Republike 0,
31216 Antunovac
Zdravko Krznarić,
Predsjednik
civilni

099 830 4543

e-mail

14001042 28.06.1992. 25.09.2015.
66. KUD "Ivan Kapistran Adamović" kralja Zvonimira 96,
31431 Čepin
Doris Zubaj
Tajnica
civilni

099 197 9079

e-mail

29043361000 / 12.6.2017.
67. OPG Gašić Ivan Čepinska 155, Beketinci,
31431 Čepin
Gašić Ivan
Nositelj
gospodarski

098 385 906

e-mail

18453863123 / 28.09.2018.
68. OPG Martinović Mladen Vratnička ulica 14,
31431 Čepin
Martinović Mladen
Nositelj
gospodarski

098 958 6278

e-mail

44729169034 18.12.2008. 28.09.2018.
69. OPG Lončarić Roman Petra Svačića 31a,
31216 Antunovac
Lončarić Roman
Nositelj
gospodarski

091 502 4174

e-mail

60372059593 18.01.2017. 28.09.2018.
70. OPG Jurkić Željka ulica kralja Zvonimira 31,
31216 Antunovac
Jurkić Željka
Nositeljica
gospodarski

099 210 41 15

e-mail

96460241799 08.01.2016. 26.10.2018.
71. OPG Lastavica Sandra Bana Josipa Jelačića 99c, Dalj,
31226 Erdut
Lastavica Sandra
Nositeljica
gospodarski

098 578 842

e-mail

77359159460 20.06.2007. 26.10.2018.
72. OPG Rusić Nikola kralja Zvonimira 112,
31431 Čepin
Rusić Nikola
Nositelj
gospodarski

097 750 6562

e-mail

35749629055 01.01.2003. 28.09.2018.
73. OPG Marina Lovrić Ivanovac Crkvena 14 Ivanovac,
31216 Antunovac
Marina Lovrić
Nositeljica
gospodarski

031 396 129

e-mail

31861151377 27.02.2010 02.07.2012
74. OPG Ivana Leventić Bjelolasička 29,
31431 Čepin
Ivana Leventić
Nositelj
gospodarski

091 5858 288

e-mail

69966809813 18.01.2017. 4.6.2019.
75. Braniteljska socijalno-radna zadruga DOLAC SKAVONSKI Hrvatske Republike 43,
31216 Antunovac
Davor Štefanko
Predsjednik Skupštine
civilni

095 887 1677

e-mail

12224681365 25.03.2015. 03.12.2019.
76. Lidija Horvat Sprečanska 39,
31000 Brijest, Osijek
Lidija Horvat
Fizička osoba
civilni

099 871 5237

e-mail

95771889042 25.09.2015 /