Predsjednik

Predsjednik LAG-a Vuka – Dunav:
Davor Tubanjski