35. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam

 

35. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 10. prosinca 2019. godine s početkom u 09.00 sati

 u  Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Upravnog odbora,
  2. Odluka o usvajanju prijedloga izmjene 3. LAG Natječaja,
  3. Utvrđivanje provedbe pisanog postupka odabira projekata za T.O. 1.2.1.,
  4. Utvrđivanje postojanja sukoba interesa svakog pojedinačnog člana UO koji je glasovao na sjednici Upravnog odbora,
  5. Utvrđivanje sektorske zatupljenosti sukladno nadređenom sektorskom okviru, provjera da niti jedna interesna skupina (javni, civilni i gospodarski sektor) ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja,
  6. Odluka o provedbi grupnog glasovanja,
  7. Informiranje članova Upravnog odbora sa postupkom provedbe Analize 1 i Analize 2, pristiglih na 3. LAG Natječaj za T.O. 1.2.1.,
  8. Odluka o rezultatu administrativne kontrole projekata pristiglih na 3. LAG Natječaj za Tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“,
  9. Odluka o utvrđivanju privremene rang liste za Tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“,
  10. Razno.

 

 

URBROJ: UO/19-80

U Antunovcu, 3. prosinac 2019. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

35. Sjednica Upravnog Odbora.zip

04.12.2019 LAG