57. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama
(„Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17 i 98/19), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam


57. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

dana 28. veljače 2023. godine s početkom u 10:00 sati

 u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23,

za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 56. sjednice upravnog odbora,
 2. Donošenje Odluke o provedbi pojedinačnog glasovanja,
 3. Donošenje Odluke o rezultatu administrativne kontrole projekata pristiglih na 7. LAG Natječaj za Tip operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodni vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“,
 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju Privremene rang liste za Tip operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodni vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“,
 5. Informiranje o raspisivanju LAG natječaja za T.O. 2.2.1., sukladan tipu operacije 7.4.1.,
 6. Donošenje odluke o odobrenju LAG natječaja za T.O. 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ te teksta LAG natječaja s pripadajućim prilozima, obrascima i ostalom popratnom dokumentacijom,
 7. Donošenje odluke o članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a,
 8. Donošenje odluke o imenovanju zamjene za članove ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 2.2.1.,
 9. Donošenje odluke o iznosu naknade za članove ocjenjivačkog odbora,
 10. Donošenje odluke o odobrenju internih procedura LAG-a, Kontrolne liste i popratne dokumentacije za T.O. 2.2.1.,
 11. Donošenje odluke o osnivanju tijela nadležnog za prigovore,
 12. Donošenje odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava projekata,
 13. Razno.

 

 

URBROJ: UO/23-6

U Antunovcu, 21. veljača 2023. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

57. Sjednica Upravnog Odbora.7z

22.02.2023 LAG