Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavila uskoro raspisivanje Podmjere 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavila je uskoro raspisivanje natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH, u okviru Mjere 6. Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području.
Najviše učinka ove mjere očekuje se upravo u ulaganjima u pokretanje kontinentalnog turizma u ruralnim područjima. 
Potpora će iznositi do 50.000 eura s intenzitetom 100% bespovratnih sredstava.

 

Pravilnik Natječaja:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_42_852.html

 

24.01.2018 LAG