Agencija za plaćanja u poljoprivredi , ribarstvu i ruralnom razvoju objavila dva nova natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva nova natječaja, natječaj u sklopu mjere 8.5. i mjere 14. Programa ruralnog razvoja RH:

 

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

 

Cilj natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

 

Prijaviti se mogu šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode, druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.
 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna, dok se vrijednost potpore kreće od 5.000 eura do 100.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. lipnja 2018. godine od 12:00 sati do 2. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

 

Više informacija možete pronaći ovdje https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-uspostavu-i-uredenje-poucnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture-iz-programa-ruralnog-razvoja/

 

Mjera 14. Programa ruralnog razvoja RH– Dobrobit životinja i to za govedarstvo, svinjogojstvo i peradarstvo. Cilj mjere je osigurati poboljšane standarde u hranidbi, uvjetima smještaja, pristup ispaši i ispustu u uzgoju životinja.

 

Ministarstvo poljoprivrede omogućilo je korištenje nove mjere Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (NN 42/18).

 

Pravo na potporu za mjeru 14 - Dobrobit životinja ostvaruju poljoprivrednici koji imaju minimalno 4 uvjetna grla goveda, odnosno 5 uvjetnih grla peradi i svinja. Planirana financijska sredstva za ovu mjeru iznose 15.000.000,00 kn. Poljoprivrednici koji žele primati potporu za ovu mjeru, imaju obvezu završiti besplatnu izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od 4 sata, koju će provoditi Hrvatska poljoprivredo-šumarska savjetodavna služba.

 

Zahtjev za mjeru Dobrobit životinja može se podnositi u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  od dana 10. svibnja, a svi oni koji su već podnijeli Jedinstveni zahtjev mogu napraviti dopunu podnesenog zahtjeva.

 

Više informacija možete pronaći ovdje https://www.apprrr.hr/poljoprivrednici-od-danas-mozete-zatraziti-potporu-za-novu-mjeru-dobrobit-zivotinja/

 

14.05.2018 LAG