EUREKA innovation across borders

HAMAG-BICRO na svojim je Internet stranicama i društvenim mrežama podijelio objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2018. godini iz programa EUREKA.

EUREKA je program kojim se potiču mala, srednja i velika poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Za prijavu je potrebno partnerstvo tvrtki iz najmanje dvije različite zemlje.

Ciljevi programa su potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika, stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima. Znanstveno-istraživačke institucije (javne visokoškolske ustanove i javni istraživački instituti) mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi: za mala poduzeća 60%, za srednja poduzeća 50%, za velika poduzeća 40%, ali najviše do 150.000 EUR.

Maksimalno trajanje projekta je tri godine (36 mjeseci).

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku https://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/eureka/poziv-na-dostavu-projektnih-prijava-u-eureka-program-2018/

 

12.07.2018 LAG