JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva.

Svrha poziva je sufinanciranje projekata koji se odnose na ponovnu uporabu proizvoda i organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna.

Pravo na sredstva Fonda za sufinanciranje projekata po ovom Natječaju mogu ostvariti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj, čiji projekt se u cijelosti provodi u Republici Hrvatskoj, a osigurava zaštitu i promicanje jednakosti te stvara pretpostavke za ostvarenje jednakih mogućnosti, čime se osigurava zaštita od diskriminacije.

Stopa sufinanciranja iznosi do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka, zatim do 60%, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje te do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.


Ukupan iznos bespovratnih sredstava poziva iznosi 1.400.000,00 HRK, dok je najniži iznos  20.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 60.000,00 HRK.

Više informacija možete pronaći na stranici Fonda http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

06.07.2018 LAG