NATJEČAJ ZA OPERACIJU 7.2.2. - "ULAGANJA U GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA"

Dana 03. studenog 2016. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 100/16 Natječaj za provedbu podmjere 7.2.– provedba tipa operacije 7.2.2.“Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“.

Prihvatljivi korisnici projekta su jedinice lokalne samouprave, a prihvatljiv projekt/operacija je građenje nerazvrstane ceste. Građenje nerazvrstane ceste prihvatljivo je u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Nadalje, ulaganje je prihvatljivo ako je u skladu sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.2. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova, a sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Sredstva javne potpore iznose ukupno 173.000.000 kuna. Sredstva javne potpore po projektu iznose od 30.000 do 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.


Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenog 2016. do 23. prosinca 2016.

Više informacija potražite na : http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-operaciju-722----%E2%80%9Eulaganja-u-gradenje-nerazvrstanih-cesta%E2%80%9C-2125.aspx

06.11.2016 LAG