Obavijest za sve korisnike mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“

Izmjenom Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) omogućeno je izdavanje odluka o dodjeli sredstava i za one korisnike mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, kod kojih ukupna vrijednost projekta nakon sklapanja ugovora o financiranju i provedenog postupka nabave prelazi 1.000.000 EUR (1.250.000 EUR s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

 

Izmjenu je odobrila Europska komisija 4. veljače 2019. godine i primjenjuje se isključivo na projekte za koje su već potpisani ugovori o financiranju s Agencijom za plaćanja, ali čiji je ukupni iznos prihvatljivih troškova nakon javne nabave veći od 1.000.000 EUR.

 

Korisnicima neće biti moguće dodijeliti potporu u iznosu većem od potpore definirane ugovorom o financiranju, a koja može iznositi najviše 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno neće biti moguće dodijeliti potporu u iznosu većem od iznosa potpore definiranog odlukom o dodjeli sredstava, za korisnike za koje je već donijela odluku o dodjeli sredstava, ali nije donijela odluku o isplati konačne rate.

 

Više informacija možete pronaći ovdje:

https://www.apprrr.hr/vazna-obavijest-za-sve-korisnike-mjere-7-temeljne-usluge-i-obnova-sela-u-ruralnim-podrucjima/

18.03.2019 LAG