Obavljen natječaj za tip operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Potencijalni korisnici su Javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje, a prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.

Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, dok najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kuna

Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10.09.2018. godine od 12:00 sati do 12.10.2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija potražite na sljedećem linku http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-7-2-1-ulaganja-u-gradenje-javnih-sustava-za-vodoopskrbu-odvodnju-i-prociscavanje-otpadnih-voda/

13.07.2018 LAG