Objavljen Javni poziv za novu potporu za povećanje proizvodnje mlijeka – poljoprivrednicima 195 milijuna kuna kroz tri godine

U svrhu obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva, Vlada Republike Hrvatske donijela je Program potpore proizvođačima, kojim u periodu od tri godine planira poljoprivrednicima dodijeliti 195 milijuna kuna bespovratnih sredstava za kupnju i uzgoj rasplodnih junica.

Program se sastoji od dvije mjere:

Mjera 1) Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda

Korisnici sredstava potpore su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u.
 

Za provedbu ove mjere predviđen je iznos od 60.000.000,00 kuna, odnosno 20.000.000,00 kuna raspoloživih sredstava za svaku godinu provedbe Programa. Potpora će se dodjeljivati za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica. Iznos potpore ograničiti će se na maksimalnih 30.000,00 kuna po korisniku.
 

Prijave za mjeru se podnose Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji, a Javni poziv nalazi se na sljedećoj poveznici:

http://www.hpa.hr/wp-content/uploads/2018/08/Javni-poziv-za-provedbu-mjere-Potpora-za-kupovinu-steonih-junica-kombiniranih-i-mlijecnih-pasmina-goveda.pdf

07.08.2018 LAG