Objavljen natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je u Narodnim novinama broj 53/2018 objavila natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2020.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi izgradnje/rekonstrukcije, poboljšanja nepokretne imovine, troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, opći troškovi povezani s izgradnjom/rekonstrukcijom, poboljšanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme, troškovi kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova.

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su: poduzeća u sektoru vina koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini Podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, a za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25% dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%.

Rok za podnošenje prijava je do 6. srpnja 2018.

 

Više informacija na:

https://www.apprrr.hr/mjera-investicija-u-vinarije-i-marketing-vina/

12.06.2018 LAG