Objavljen natječaj za provedbu operacije 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

U narodnim novinama 50/16 objavljen je natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.
Prihvatljivi korisnici su Lokalne akcijske grupe (LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja.    
 
Predmet Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19.4.. Natječajem se LAG-ovi odabiru za cijelo programsko razdoblje 2014. -2020. u kojem su jedni od glavnih nosioca ruralnog razvoja.

Detaljnije informacije na: http://www.apprrr.hr/podmjera-192-provedba-operacija-unutar-clld-strategije-1975.aspx

02.06.2016 LAG