Objavljen osmi LAG natječaj za tip operacije 2.2.1 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav objavila je danas, 28. veljače 2023. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.”

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Na natječaj se mogu prijaviti:

 • jedinica lokalne samouprave 
 • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave 
 • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
 • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije) 
 • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa. 

 

Intenzitet potpore:

 1. Do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
 2. Do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava V. i VI. skupinu
 3. Do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III., i IV. skupinu.

Intenzitet potpore za pojedine aktivnosti i mjere primjenjivati će se sukladno važećim Pravilnicima. Međutim, prema Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Vuka-Dunav, LAG može dodijeliti najviše 20% veći intenzitet potpore od one propisane za određene projekte u Programu. 

Veći intenzitet potpore za određeni projekt LAG može dodijeliti prema sljedećim kriterijima:

 • ukoliko sredstva dostupna za dodjelu putem raspisanog natječaja nisu u cijelosti dodijeljena korisnicima, uzimajući u obzir dostupnost neiskorištenih sredstava i intenzitet potpore po projektu, sukladno tablici bodovanja i načelu jednakog tretmana, odobrenim projektima može se dodijeliti do 5% veći intenzitet potpore;
 • za projekte koji imaju inovativni karakter na lokalnoj razini može se dodijeliti 10% veći intenzitet potpore;
 • za projekte koji osiguravaju javni pristup rezultatima projekta može se dodijeliti 15% veći intenzitet potpore
 • za projekte su od zajedničkog interesa na lokalnoj razini i usmjereni su rješavanju jednog od problema istaknutog u Strategiji može se dodijeliti 20% veći intenzitet.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 171.867,66 HRK/22.810,76 EUR

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000,00 EUR.

 

Prijave projekata podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 13. ožujka 2023. godine, a najkasnije do 24. travnja 2023. godine. 

Sve informacije o načinu prijave mogu se pronaći na web-stranici LAG-a Vuka-Dunav (www.lagvuka-dunav.hr), gdje je objavljen tekst LAG natječaja te ostala prateća dokumentacija.

 

Informativna radionica za pružanje detaljnih informacija potencijalnim prijaviteljima održati će se u Poduzetničkom inkubaturu i akceleratoru Antunovac, 08. ožujka 2023. godine s početkom u 10,00 sati.

 (prijava na radionicu na mail: info@lagvuka-dunav.hr, najkasnije do 07. ožujka 2023. godine)

 

Tekst natječaja

Obrasci i prilozi 2.2.1

 

28.02.2023 LAG