Objavljen Prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

Upravljačko tijelo, Ured za upravljanje programima suradnje i regionalni razvoj Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, objavljuje 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. 

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je za četiri prioritetne osi Programa:

Prioritetna os 1 - Poboljšanje kvalitete javnih socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području,
Prioritetna os 2 - Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitost u programskom području,
Prioritetna os 3 - Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine u programskom području,
Prioritet 4 - Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.
 
Programska područja Osječko – baranjska, Vukovarsko – srijemska, Brodsko – posavska i Požeško slavonska županija u Hrvatskoj te regije Sjeverna Bačka, Zapadna Bačka, Južna Bačka, Srem i Mačva u Srbiji.

Ukupna vrijednost poziva je 15.009.809,00 EUR od kojih 12.758.338,00 EUR predstavlja EU su-financiranje, a 2.251.471,00 EUR predstavlja nacionalno su-financiranje. Minimalna vrijednost projekta iznosi 300.000,00 eura, a maksimalna 1.500.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji:

1. neprofitne pravne osobe, odnosno vladine ili nevladine organizacije, koje djeluju u javnom interesu ili za posebnu svrhu zadovoljavaju potrebe od općeg interesa,
2. moraju biti registrirani u jednoj od država koje sudjeluju u Programu,
3. moraju imati barem 2 partnera,
4. nositelj projekta (vodeći partner) mora biti registriran najmanje 12 mjeseci prije isteka roka za podnošenje prijava.

Rok za dostavu projektnih prijedloga putem elektronskog sustava za praćenje (electronic Monitoring System) je 1. srpnja 2016. godine u 15:00h. 

Svi potrebni detalji o prvom pozivu na dostavu projektnih prijedloga te prijavni paket nalaze se na službenoj stranici


 

15.03.2016 LAG