Otvoreni novi natječaji u sklopu Mjere 8 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja u okviru Mjere 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, odnosno  Podmjere 8.6 -Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.  Raspisani natječaji odnose se na dvije operacije:

  • Tip operacije 8.6.1.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima.

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 5.000 do 700.000 EUR, a intenzitet potpore po projektu je 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi troškovi se odnose na kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva; za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko-uzgojne radove; za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda; za izgradnju objekata i opći troškovi.

Ovim natječajem na raspolaganju je ukupno 70.000.000,00 kuna.

02.07.2018 LAG