Podmjera 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a«

Dana 26.6.2018. godine objavljen je natječaj za podmjeru 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“. Prihvatljivi prijavitelji su Lokalne akcijske grupe, odnosno LAG-ovi.

Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.), putnih troškova, troškovi usluga, građenja/opremanja građevine i nabave opreme te nematerijalni troškovi, a koji moraju biti vezani za provedbu aktivnosti među teritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje.

Vrijednost natječaja iznosi 18.000.000,00 kuna. Izvor financiranja je Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, odnosno Program ruralnog razvoja RH 2014 – 2020. Intenzitet potpore može iznositi do 100% prihvatljivih troškova projekta suradnje.

Podnošenje Zahtjeva za potporu je u razdoblju od 18. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.

Više o natječaju možete pročitati na internet stranici Agencije za plaćanja https://www.apprrr.hr/

02.07.2018 LAG