Podsjetnik poljoprivrednicima koji su podnijeli zahtjev za proizvodno vezanu potporu za voće, povrće i šećernu repu u 2022. godini

Poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za proizvodno vezanu potporu (dalje u tekstu: PVP) za voće, povrće i šećernu repu za 2022. godinu u obvezi su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostaviti dokaze o isporučenoj količini ploda.

Uvjeti za dodjelu PVP za 2022. godinu propisani su Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (Narodne novine, br. 27/22., 53/22. i 152/22.) (dalje u tekstu: Pravilnik).

Između ostalog, Pravilnikom je propisano kako korisnici PVP za voće, povrće i šećernu repu moraju u 2022. godini isporučiti minimalnu količinu voća, povrća i šećerne repe po hektaru za svaku prihvatljivu vrstu, a minimalna isporučena količina koju poljoprivrednik mora dokazati propisana je Pravilnikom.

Važno je naglasiti kako je korisnik PVP za voće, povrće i šećernu repu, kako bi ostvario PVP za 2022. godinu, dužan dostaviti Agenciji za plaćanja dokaze o isporučenoj količini ploda najkasnije do 28. veljače 2023. godine. Ako korisnik ne dostavi valjane dokaze do navedenog datuma, PVP mu neće biti isplaćena.

Detaljnije na : https://www.apprrr.hr/podsjetnik-poljoprivrednicima-koji-su-podnijeli-zahtjev-za-proizvodno-vezanu-potporu-za-voce-povrce-i-secernu-repu-u-2022-godini/

09.01.2023 LAG