Podsjetnik poljoprivrednicima na obveze i rokove za provođenje minimalnih aktivnosti održavanja na poljoprivrednim površinama

Poljoprivrednici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potpore u 2023. godini u obvezi su provoditi minimalne aktivnosti održavanje na svim prihvatljivim poljoprivrednim površinama.
Svi uvjeti i obveze pa tako i minimalne aktivnosti na prihvatljivim poljoprivrednim površinama, propisani su Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (Narodne novine, br. 26/23., 51/23. i 56/23.).

Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.apprrr.hr/podsjetnik-poljoprivrednicima-na-obveze-i-rokove-za-provodenje-minimalnih-aktivnosti-odrzavanja-na-poljoprivrednim-povrsinama/

21.06.2023 LAG