Poljoprivrednici, ostao je kratak rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore za osiguranje

Obavještavamo sve zainteresirane da se zahtjev za isplatu potpore u okviru Natječaja za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.  može podnositi zaključno do 31. prosinca 2018. godine, do 12 sati.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti te se odnosi na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore. Zahtjev za isplatu potpore smatra se podnesenim kada korisnik dostavi Potvrdu o podnošenju preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja.

Uvedene su promjene u provedbi podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“:

1. Promijenjen je način podnošenja zahtjeva za potporu, korisnik više ne treba platiti cjelokupnu premiju osiguranja, nego po ugovaranju osiguranja plaća 30% premije osiguranja dok 70% premije Agencija za plaćanja, nakon administrativne obrade, izravno plaća osiguravajućoj kući u ime poljoprivrednika.

2. Smanjen je prag gubitka poljoprivredne proizvodnje s 30% na 20%.

3. Intenzitet potpore povećan je sa 65 % plaćene premije osiguranja na 70%.

4. Zahtjev za isplatu potpore poljoprivrednici mogu podnijeti tijekom cijele godine

Zbog velikog interesa korisnika iznos inicijalne alokacije od 70 milijuna kuna bit će povećan i svi prihvatljivi korisnici dobit će sredstva za osiguranje.

Više informacija možete naći ovdje:

https://www.apprrr.hr/podmjera-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/

28.12.2018 LAG