Upućen poziv korisnicima i ponuditeljima Elektroničkog oglasnika nabave Agencije za plaćanja (EONA)

Agencija za plaćanja dana 23. siječnja 2023. godine uputila je poziv korisnicima potpora i ponuditeljima u postupcima nabave korisnika potpora da se upoznaju s Elektroničkim oglasnikom nabave Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (EONA) putem kojeg će se odvijati postupci nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi u sklopu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

EONA osigurava:

  • transparentnost postupaka nabave u smislu vidljivosti i dostupnosti podataka o postupku nabave svim zainteresiranim stranama
  • tajnost predanih ponuda do isteka roka za prikupljanje ponuda s ciljem poštivanja načela jednakog postupanja prema svim ponuditeljima koje ujedno i podrazumijeva pravo dostavljanja te pregleda i ocjene ponuda na jednak način te pravo da njihova ponuda bude odabrana
  • racionalno i efikasno trošenje javnih sredstava.

 

NAPOMENA: Za natječaje objavljene u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. postupci nabave se nastavljaju provoditi putem Portala ponuda.

 

Detaljnije o uputama za registraciju i predaju ponude kao i karakteristikama novog sustava možete saznati ovdje: https://www.apprrr.hr/upucen-poziv-korisnicima-i-ponuditeljima-elektronickog-oglasnika-nabave-agencije-za-placanja-eona/

24.01.2023 LAG