Isplata i završno poravnanje potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 19. studenog 2020. godine izvršila završno poravnanje i isplatila razliku potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru voća i povrća, cvijeća te u stočarskim pod sektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva iz Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini.

Ovime je ukupno isplaćeno 53 milijuna kuna za 7.005 malih poljoprivrednih gospodarstava u kategoriji mikro poduzeća, a sve s ciljem održanja zaposlenosti i postojeće razine proizvodnje.

Više informacija možete pronaći na: https://www.apprrr.hr/isplata-i-zavrsno-poravnanje-potpore-primarnim-poljoprivrednim-proizvodacima-u-sektoru-biljne-proizvodnje-i-sektoru-stocarstva-u-2020-godini/

20.11.2020 LAG