Izmjena 1. LAG Natječaja za tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „Vuka-Dunav“, dana 26. listopada 2018. na 25. Sjednici Upravnog odbora, donio je Odluku o izmjeni 1. LAG Natječaja za Tip operacije 1.3.3.“Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav, a koji je sukladan Tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

LAG Natječaj se mijenja u sljedećem dijelu na 3. stranici, 1. Opće odredbe, 1.1. Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:

„Raspoloživa sredstva: 1.669.387,50 HRK“ mijenja se i glasi: „Raspoloživa sredstva: 2.003.265,00 HRK“. Ostali dijelovi Natječaja za provedbu TO 1.3.3. „Potpora malih poljoprivrednih gospodarstava“ se ne mjenjaju.

Isto je potrebno zbog planiranog i odobrenog povećanja alokacije za 1. LAG Natječaj i povećanja broja potpora sa prvotno planiranih 15 na 18, definirane u odobrenoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a „Vuka-Dunav“.

Na snagu su stupile izmjene Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Pripreme i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020., kojim se LAG-ovima omogućuje retroaktivno povećanje alokacije za već raspisani 1. LAG Natječaj, a sve zbog velikog interesa na terenu.

 

Odluka o izmjeni 1.LAG Natječaja

30.10.2018 LAG