IZMJENE JAVNOG POZIVA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE ZNAKA „GODLEN PANONIAN QUALITY“ – ZA PROIZVODE

Temeljem članka 9. stavak 1. Pravilnika o radu povjerenstva za dodjelu markice/jamstvenog žiga 
„Golden Panonian Quality“ i Pravilnika o uvjetima i načinu korištenju jamstvenog žiga „Golden Panonian Quality“
od 17. prosinca 2020. godine, Lokalna akcijska grupa Karašica (dalje u tekstu: LAG Karašica) dana 29. studenog 2021. godine donosi :

 

IZMJENE JAVNOG POZIVA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE ZNAKA „GODLEN PANONIAN QUALITY“ – ZA PROIZVODE

 

Točka 6. mijenja se i glasni rok za dostavu prijava 

Prijave za Javni poziv dostavljaju se do 31. ožujka 2022. godine

U ostalim točkama Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „GODLEN PANONIAN QUALITY“ – za proizvode ostaje nepromijenjen .

Javni poziv možete pogledati na:http://lagvuka-dunav.hr/novosti/javni-poziv-godlen-panonian-quality.

29.11.2021 LAG