Javni natječaj IPARD Mjera 202

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje raspisala je na temelju članka 9. alineja 1. Pravilnika o provedbi Mjere 202 »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« unutar IPARD programa (Narodne novine br. 24/13, 36/13 i 112/13), javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz programa IPARD za Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju lokalne akcijske grupe koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 16. rujna 2013. i traje do 18. listopada 2013.
Više informacija na web stranicama mps-a.
 
Prilozi:
Strategija LAG-a (rujan 2013) .pdf
Prilozi Strategije LAG-a (rujan 2013) .pdf
 

27.09.2013 LAG