LAG Vuka-Dunav na radionici Ministarstva poljoprivrede za 2. natječaj IPARD 202

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje organiziralo je Radionicu za potencijalne LAG –ove pod nazivom „Priprema za izradu prijave za 2. natječaj – Mjera 202 (LEADER)“ od 08.-10.09.2013. godine u Biogradu na moru. 

Sastanak je organiziran s predstavnicima LAG-ova s temama: Izvještaj o provedbi mjere 202 IPARD programa i potpore LAG-ovima, novi ciklus odobrenja LAG-ova, Operativna provedba administrativne obrade prijava, Kontrola na terenu ,Ocjenjivanje Lokalne razvojne strategije.

Osim ovih tema razgovaralo se i o svrsi i načinu formiranja LAG-ova i njihovoj ulozi u ruralnom razvoju te Metodologiji izrade lokalne razvojne strategije i naučenim lekcijama iz prvog natječaja zaodobrenje LAG-ova u provedbi Mjere 202 .

Najavljeno je raspisivanje 2. Kruga natječaja za Mjeru 202 od 16. rujna – 18. listopada 2013. godine, za LAG-ove koji nisu uspjeli u 1. Krugu natječaja.

 

19.09.2013 LAG