LAG Vuka - Dunav potpisao IPARD Ugovor

LAG Vuka-Dunav potpisao IPARD Ugovor s 
Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

LAG- Vuka – Dunav prošao je akreditaciju na natječaju za dodjelu sredstva iz programa IPARD za Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. Ministarstvo je u ovom 2. krugu natječaja akreditiralo 12 LAG-ova koji su ispunili uvjete zadane natječajem i izradili Lokalnu razvojnu strategiju.


Ugovor je potpisan na period od dvije godine, 2014. i 2015. godinu , a LAG-u se ovim Ugovorom odobrava iznos sufinanciranja za aktivnosti iz Pravilnika o provedbi mjere 202– Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja u maksimalnom iznosu od 900.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje u sklopu Mjere 202 obuhvaćaju aktivnosti u sklopu stjecanja vještina i animiranja stanovnika LAG područja i aktivnosti u sklopu provedbe lokalnih razvojnih strategija. Ovo su inicijalna sredstva za uspostavljanje kvalitetnijeg rada LAG-a i pripremu ove mikroregije, odnosno LAG područja za izradu projekata i apliciranje na natječaje europskih i nacionalnih fondova. Konkretno, navedena sredstva prihvatljiva su za izradu studija za ovo područje, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova udruge, animaciju, izradu promidžbenih materijala i organizaciju promotivno-promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a, sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova udruge na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima, te poslovanje LAG-a. U planu je zapošljavanje jedne stručne i kvalificirane osobe u administraciji te korištenje mjere stručnog osposobljavanja za dodatnu potporu u daljnjem radu.

LAG Vuka – Dunav je udruga koju po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora i obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje Općina Antunovac, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka te naselja Tenja, s ukupnim brojem od 25.311 stanovnika i površinom od 427,10 km2 a trenutno broji trideset i jednog člana i otvoren je poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima i civilnom društvu sa navedenog područja za pristupanje u LAG. Za uspjeh na natječaju bilo je potrebno izraditi Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje 2013-2014 prema propisima EU, odnosno IPARD programa i LEADER pristupa.

U osnovi LEADER pristup obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja, s naglaskom na razvoj naselja uz integraciju i povezivanje poduzetništva na području LAG-a Vuka – Dunav, odnosno integraciju javnog i privatnog sektora u cilju poboljšanja ruralnih i životnih uvjeta stanovnika LAG-a. Poseban akcent je stavljen na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Upravo su te postavke integrirane u Mjere i Ciljeve Strategije LAG-a Vuka - Dunav kako bi omogućile sveobuhvatni razvoj ove mikroregije, te pružanje podrške i potrebnih informacija u izradi projektnih prijedloga i apliciranja na natječaje za sva tri sektora društva, javni, privatni i civilni koje obuhvaća.

 

31.01.2014 LAG