LAG Vuka – Dunav prijavio se na natječaj za Podmjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja RH

Dana 17. lipnja 2016. godine LAG Vuka – Dunav prijavio se na natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutra CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutra CLLD strategije“ s procijenjenom vrijednosti bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti u iznosu 1.093.000,00 eura (cca 8.000.000,00 kuna).

LAG Vuka – Dunav na natječaj prijavio je Lokalnu razvojnu strategija LAG-a Vuka -  Dunav 2014.- 2020., putem koje će nakon akreditacije od strane Ministarstva poljoprivrede, već  od početka slijedeće godine provoditi natječaje namijenjene razvoju poljoprivrede i sela na području kojega obuhvaća (Općine Antunovac, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, mjesni odbori Brijest, Josipovac, Višnjevac, Sarvaš i Tenja).

Lokalna razvojna strategija zajedno sa prilozima, jednoglasno je usvojena na Skupštini LAG-a, dana 13. svibnja 2016. godine.

Strategija razvitka LAG-a Vuka – Dunav temeljni je razvojni dokument za ruralni razvoj cjelokupnog područja LAG-a. Dokument je usklađen s LEADER/CLLD pristupom kao temeljnim djelovanjem LAG-a, te obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja s naglaskom na razvoj sela. Provedba Strategije rezultirat će poboljšanjem ruralnih životnih i radnih uvjeta, povećanjem prihoda, očuvanju prostora i diversifikaciji gospodarskih aktivnosti. 

U prilogu dostupan je u cijelosti dokument Strategije s njezinim prilozima.

21.06.2016 LAG